Cursus BRZO

Het BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. Het BRZO stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Daarnaast wordt in het besluit de wijze waarop de overheid daarop moet toezien geregeld. Op 26 mei 2015 organiseert Netlaw, een landelijk samenwerkingsverband tussen grotere advocatenkantoren, met Sjöcrona Van Stigt Advocaten, als coördinator van de sectie strafrecht, de cursus ‘Wet-/ en regelgeving, Handhaving Industriële veiligheid’.

Cursus BRZO