“Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht “ 6e druk is verschenen

“Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht “ 6e druk is verschenen met als bijdrage van Caroline de Sitter een toelichting op het uitleveringsverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten en het rechtshulpverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten.

“Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht “ 6e druk is verschenen