Stagiair

Erik Witjens

Erik Witjens (beëdigd in 2015) behandelt commune strafzaken, alsmede economische strafzaken. In strafzaken met een Caribische component heeft hij bijzondere expertise, onder andere door zijn betrokkenheid bij de herziening van het Wetboek van Strafvordering van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Opleiding en carrière

Erik Witjens studeerde strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen in 2004 trad hij als promovendus in dienst bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van diezelfde universiteit, waar hij in 2011 zijn proefschrift verdedigde over causaliteit in het strafrecht en het privaatrecht (promotores: prof.mr. G. Knigge en prof.mr. M.H. Wissink, co-promotor: prof.mr. H.D. Wolswijk). Hierna werkte Erik gedurende drie jaar als wetenschappelijk hoofdmedewerker straf(proces)recht aan de Universiteit van Aruba. In februari 2015 trad hij in dienst bij Sjöcrona • van Stigt.

Erik is redacteur van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming. Hij is als auteur verbonden aan het Sdu Commentaar op het Wetboek van Strafvordering en werkt vanuit de vestiging in Rotterdam.

Talen

Nederlands, Engels

Lid van

  • Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (nvsja.nl)

 

SVSadvocates_Erik_Witjens-1

Contact

dr. E.M. Witjens

T +31(0)70 3467472
F +31(0)70 3924378
E witjens@svs.law
A Javastraat 1c 
2585 AA  Den Haag