Publicaties

Erik Witjens

Artikelen

 • Erik Witjens, ‘Aruba: one hacking island? Bijzondere opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving’, in: Erik Witjens e.a. (red.), E hofi di ley, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, p. 195-215
 • E.M. Witjens, “Considering Causation in Criminal Law”, (2014) 78 Journal of Criminal Law 165-184
 • E.M. Witjens, ‘De Wet BOB tegen het (zon)licht gehouden. De Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden in Aruba’, Caribisch Juristenblad 2013, p. 12-30
 • E.M. Witjens, ‘Het bewijs van causaal verband in de Groninger HIV-zaak’, Delikt en Delinkwent 2012, p.369-382
 • E.M. Witjens, ‘Causale verbanden en het recht: living apart together? Enkele opmerkingen over empirische causaliteit en redelijke toerekening’, Ars Aequi 2011, p. 840-845
 • E.M. Witjens, ‘Causaliteit in het privaatrecht en het strafrecht’, Verkeersrecht 2007, p. 33-37
 • Erik Witjens, ‘Europol(itiek) en functionele immuniteit. Over de door functionele noodzakelijkheid beperkte jurisdictionele immuniteit van Europol’, Ars Aequi 2005, p. 197-204
 • Erik Witjens, ‘Het voortbouwend appèl in Strafvordering 2001. Enkele opmerkingen over het hoger beroep in het onderzoeks-project Strafvordering 2001 en in het bestuursrecht’, Ars Aequi 2003, p. 730-739

Boeken

 • Erik Witjens, Viola Van Bogaert en Carlos Bollen (red.), E hofi di ley. Feestbundel ter gelegenheid van 25 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014
 • E.M. Witjens, Strafrechtelijke causaliteit. De redelijke toerekening vergeleken met het privaatrecht, Deventer: Kluwer 2011
 • F. Jaspers, R. Pasma en E. Witjens (red.), Historische rechtszaken, Nijmegen: Ars Aequi 2005