Publicaties

Naast het behandelen van zaken en het geven van cursussen, schrijven wij ook geregeld over uiteenlopende strafrechtelijke onderwerpen voor handboeken en vakbladen.

  • Onze laatste publicaties: E.Z. Perez: Netherlands Chapter, Legal Privilege & Professional Secrecy, 2017, Getting the deal through (Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Legal Privilege & Professional Secrecy 2017, (published in May 2017; contributing editors: Matthew T Reinhard and Dawn E Murphy-Johnson, Miller & Chevalier Chartered) For further information please visit https://gettingthedealthrough.com/area/86/legal-privilege-professional-secrecy-2017)
  • Thijs Kelder, ‘Beslag, beklag en verschoningsrecht: enkele opmerkingen over de ‘nieuwe’ beklagprocedure voor professioneel verschoningsgerechtigden’, in: T. Dieben e.a. (red.), Advocaat(generaal) (liber amicorum Taru Spronken), Deventer: Kluwer 2015, p. 75 e.v.

  • E.Z. Perez, Actualiteiten Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden, permanente rubriek in: Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming, straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht