Sanctierecht & Onderneming nr. 2-3 is verschenen

Het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verschijnt zesmaal per jaar en de daarin opgenomen publicaties zien op de straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht. Enide Perez is co-hoofdredacteur van het blad.

Het dubbelnummer 2-3 in jaargang 2016, met als overkoepelend thema ‘overheid’, bevat bijdragen over de immuniteit van de overheid, de zin en noodzaak van een stelselherziening geweldsaanwending door politieambtenaren, de Wet openbaarheid van bestuur en strafrecht en de huidige ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Tevens bevat het nummer een annotatie bij de zogenoemde ‘tipgeverzaak’.

Daarnaast bevat het nummer een overzicht van actualiteiten op de deelgebieden Arbeidsomstandigheden, Milieustrafrecht, Financieel strafrecht, Fiscaal sanctierecht, Ontneming en Toezichthouders (te weten ACM, AFM en DNB).

Sanctierecht & Onderneming nr. 2-3 is verschenen