Sanctierecht & Onderneming nr. 1 is verschenen

Het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verschijnt zesmaal per jaar en de daarin opgenomen publicaties zien op de straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht. Enide Perez is co-hoofdredacteur van het blad. 

Het eerste nummer in jaargang 2016 bevat bijdragen over de achtergrond van de totstandkoming van de Wet Economische Delicten, Amerikaanse praktijken bij het handhaven van white collar crime door medewerkers van rechtspersonen aan te spreken, de systematische integriteitsrisicoanalyse die DNB hanteert bij het toezicht op de financiële sector, de klokkenluiderswet en de fiscaalrechtelijke beboetbaarheid van de rechtspersoon vanuit strafrechtelijk perspectief.

Daarnaast bevat het nummer een overzicht van actualiteiten op de deelgebieden Arbeidsomstandigheden, Milieustrafrecht, Financieel strafrecht, Fiscaal sanctierecht, Ontneming en Toezichthouders (te weten ACM, AFM en DNB).

Sanctierecht & Onderneming nr. 1 is verschenen