Publicatie Thijs Kelder over ‘wegdagvaarden’

In het liber amicorum dat recent aan Jan Sjöcrona werd aangeboden schreef Thijs Kelder een bijdrage over ‘wegdagvaarden’. Daaronder wordt verstaan het uitbrengen van een dagvaarding voordat de verdediging het door haar gewenste en aan de officier van justitie en rechter-commissaris kenbaar gemaakte onderzoek in het vooronderzoek (volledig) heeft kunnen verrichten, waardoor de voltooiing van dat onderzoek wordt belet. De auteur gaat uitvoerig in op dit fenomeen en doet suggesties om te voorkómen dat de rechter-commissaris en de verdediging in het vooronderzoek in strafzaken al te eenvoudig buitenspel worden gezet.

De bijdrage is hier te raadplegen.

Publicatie Thijs Kelder over ‘wegdagvaarden’