Opleiding Certified Compliance Officer

Op 24 april 2014 hebben Enide Perez en Linda van der Hut een onderdeel van de door Confiad College BV (Den Haag) aangeboden basisopleiding Certified Compliance Officer verzorgd. In hun bijdrage gingen zij in op de gevolgen van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek voor een onderneming en haar werknemers, en zetten zij uiteen wat de rechten en plichten van de verschillende betrokkenen zijn.

Opleiding Certified Compliance Officer