Opleiding Certified Compliance Officer 2 oktober

Op 2 oktober 2014 heeft Enide Perez een onderdeel van de door Confiad College BV (Den Haag) aangeboden basisopleiding Certified Compliance Officer verzorgd. In haar bijdrage ging zij in op de gevolgen van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek voor een onderneming en haar werknemers, en zette zij uiteen wat de rechten en plichten van de verschillende betrokkenen zijn.

Opleiding Certified Compliance Officer  2 oktober