Losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering (artikel 418) bijgewerkt

Onlangs is het losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering (ook wel bekend als de Melai/Groenhuijsen) bijgewerkt, met als bijdrage van onze kantoorgenoot Nils Gonzalez Bos een actualisering van de toelichting op artikel 418 van het Wetboek van Strafvordering. Deze bepaling is van groot praktisch belang voor de beoordeling van getuigenverzoeken in hoger beroep.

 

Losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering (artikel 418) bijgewerkt