Leergang Financieel Economisch Strafrecht

Dit najaar vindt de leergang Financieel Economisch Strafrecht, een postacademische opleiding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, plaats. Onze partner mr. Enide Perez zal daarin tezamen met kantoorgenoot mr. dr. Erik Witjens onderwijs geven over de (straf)processuele aspecten die bij uitstek een rol spelen op dit terrein van het recht. Het gaat hierbij onder meer om de opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen waaraan verdachten in dit rechtsgebied - veelal ondernemingen - bloot kunnen staan en hoe zij zich daartegen kunnen verweren. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de voor ondernemingen niet altijd duidelijke overgang van bestuursrechtelijk naar strafrechtelijk onderzoek, en aan de bij de verschillende fasen van onderzoek behorende rechten en plichten.

De leergang is bedoeld voor juristen met enkele jaren relevante ervaring, die zich (verder) willen specialiseren in dit veld. De bij de leergang betrokken docenten zijn vooraanstaande en ervaren praktijkjuristen en wetenschappers met gedegen kennis van de materie. De leergang omvat een tiental bijeenkomsten en start op 16 september 2016.

Zie voor meer informatie: http://www.rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/leergangen/financieel-economisch-strafrecht/index.aspx en Flyer Leergang Financieel Economisch Strafrecht

Leergang Financieel Economisch Strafrecht