College over controle overheid

Op 24 februari 2014 gaf Floortje Groendijk samen met Peter van Loo van de belangenvereniging Deltalinqs een college aan 45 studenten van de Erasmus Universiteit op het Havenbedrijf. Het college vond plaats in het kader van de Havendag van de Meesterweek, het grootste juridische studentencongres van de Benelux.

Bedrijven in de Rotterdamse haven hebben regelmatig te maken met de controle-uitoefeningen van overheidsinstanties ten behoeve van de veiligheid van mens en milieu. De overheid werkt daarbij preventief, maar ook vaak op achteraf-basis. De grondslag van het overheidsoptreden kan bestuursrechtelijk of strafrechtelijk zijn. Soms is echter bij aanvang niet goed duidelijk op welke basis de overheid acteert. Floortje sprak over het spanningsveld tussen het bestuurs- en het strafrecht.

College over controle overheid.