8 9 < >

Kantoornieuws

Vacature

Voor uitbreiding van ons team van advocaten op onze Rotterdamse vestiging zijn wij op zoek naar een (gevorderde) advocaat-stagiaire of advocaat medewerker, met ervaring in het strafrecht en aantoonbare affiniteit met het ondernemingsstrafrecht.

 

Kantoornieuws

Hoger beroep in de zaak Mitch Henriquez

Door de verdediging is hoger beroep ingesteld tegen de veroordeling van de agenten DH01 en DH02 door de Rechtbank. Beide agenten kunnen zich niet bij enige veroordeling neerleggen. De verdediging is van mening dat integrale vrijspraak is aangewezen. Daarom zal de zaak in hoger beroep aan het Gerechtshof in Den Haag worden voorgelegd.

NEWS-MARLIES-LOENEN

Kantoornieuws

Marlies Loenen genomineerd voor Legal Woman Upcoming Talent of The Year 2017

Wij zijn trots dat onze kantoorgenote Marlies Loenen is genomineerd voor de titel Legal Woman Upcoming Talent of The Year 2017!

Met deze award beoogt het netwerk Legal Women vrouwelijk juridisch talent zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en uit te dragen dat er veel juridisch vrouwelijk toptalent in Nederland is. Tot 24 november 2017 kan er worden gestemd op de genomineerden.

Kantoornieuws

IBA Annual Conference in Sydney - 2017

Onze partner Enide Perez en senior medewerker Sabine ten Doesschate vertegenwoordigen Sjöcrona Van Stigt op de IBA Annual Conference in Sydney - 2017. 

Sophie-Stevens

Kantoornieuws

Onze nieuwe kantoorgenoot Sophie Stevens

30 augustus is Sophie Stevens beëdigd als advocaat! Zij is op 1 september 2017 bij ons kantoor in dienst getreden en werkt vanuit onze Haagse vestiging.

Kantoornieuws

dubbelnummer Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Het dubbelnummer voor deze zomer van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (TS&O, 2017-2/3) is uit!

 

Kantoornieuws

Sanctierecht & Onderneming 2017

Ook in 2017 biedt het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (TS&O) weer interessante publicaties over bestuursrechtelijk en strafrechtelijk Sanctierecht. Nummer 1 van 2017 is uit!

 

Kantoornieuws

Mieke Veringa (mede)coördinator strafsectie Netlaw

Onze kantoorgenoot Mieke Veringa heeft Caroline de Sitter per januari 2017 opgevolgd als (mede)coördinator van de sectie strafrecht van Netlaw.

Kantoornieuws

Losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering (artikel 418) bijgewerkt

Losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering (artikel 418) bijgewerkt

Kantoornieuws

Fake e-mails/social media-berichten

Uit naam van een van de tot ons kantoor behorende advocaten, mr. Boudewijn van Eijck, worden sinds enige tijd fake e-mails verzonden en fake social media-berichten geplaatst.

Javatraat1C

Kantoornieuws

Verhuisbericht

Per 1 augustus is de Haagse vestiging van Sjöcrona van Stigt verhuisd naar de Javastraat 1c te Den Haag.

Kantoornieuws

Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming nr. 4 van 2016 is verschenen

Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming nr. 4 van 2016 is verschenen.

Kantoornieuws

Interview Mr.

Interview Linda en Yvonne van der Hut in Mr.

Kantoornieuws

Sanctierecht & Onderneming nr. 2-3 is verschenen

Het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verschijnt zesmaal per jaar en de daarin opgenomen publicaties zien op de straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht. Enide Perez is co-hoofdredacteur van het blad.

Kantoornieuws

Legal Privilege & Professional Secrecy

In de eerste jaargang van Legal Privilege & Professional Secrecy, een uitgave van Getting the Deal Through, verzorgen Enide Perez en Stéphanie Heinerman van Sjöcrona van Stigt Advocaten de bijdrage over Nederland. Daarin zijn uitgebreide verwijzingen naar relevante wetgeving en actuele jurisprudentie over dit onderwerp opgenomen. Ook worden vele praktijkvragen uitvoerig behandeld.

Kantoornieuws

Leergang Financieel Economisch Strafrecht

Dit najaar vindt de leergang Financieel Economisch Strafrecht, een postacademische opleiding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, plaats. Onze partner mr. Enide Perez zal daarin tezamen met kantoorgenoot mr. dr. Erik Witjens onderwijs geven over de (straf)processuele aspecten die bij uitstek een rol spelen op dit terrein van het recht.

Kantoornieuws

Transnational Crime Conference

Onze partner Enide Perez zal het panel ‘Internationale ontwikkelingen op het gebied van witwassen’ op het 19e Transnational Crime Conference van de International Bar Association voorzitten samen met een Amerikaanse confrèreDit congres vindt plaats in Panama van 11 tot en met 13 mei 2016. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder meer het witwassen van gelden uit eigen misdrijf en red flags voor advocaten.

Kantoornieuws

Sanctierecht & Onderneming nr. 1 is verschenen

Het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verschijnt zesmaal per jaar en de daarin opgenomen publicaties zien op de straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht. Enide Perez is co-hoofdredacteur van het blad. 

Kantoornieuws

Cursus Cybercrime

Op 13 april 2016 organiseert Netlaw, een landelijk samenwerkingsverband tussen grotere advocatenkantoren, met Sjöcrona Van Stigt Advocaten, als (mede)coördinator van de sectie strafrecht, de cursus ‘Cybercrime’.

Kantoornieuws

Sanctierecht & Onderneming nr. 5/6 is verschenen

Het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verschijnt zesmaal per jaar en de daarin opgenomen publicaties zien op de straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht. Enide Perez is co-hoofdredacteur van het blad.