8 9 < >

Sophie Stevens

associate

Sophie Stevens (admitted to the Bar in 2017) handles economic and general criminal cases. She joined our firm in September 2017 and works from our offices in The Hague.

Floris Dudok van Heel

Associate

Floris Dudok van Heel handles general and economic criminal cases. Floris joined Sjöcrona Van Stigt as an associate on September 1st, 2017. He works from our Rotterdam offices.

IBA Annual Conference in Sydney - 2017

Our partner Enide Perez and senior associate Sabine ten Doesschate represent Sjöcrona Van Stigt at the IBA Annual Conference in Sydney - 2017.

Our new associate Sophie Stevens

Sophie Stevens was admitted to the Bar on August 30th! She joined our team on September 1st, 2017 and works from our office in The Hague.

A new associate

TvSO dubbelnummer

Het dubbelnummer voor deze zomer van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (TS&O, 2017-2/3) is uit! Mr.

Sanctierecht & Onderneming 2017

In 2017, the Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (Sanctions Law & Company legal journal) again offers interesting publications on administrative and crimal sanctions law.

Werkzaamheden Raamweg–Koningskade

Vanaf 26 maart tot 1 september 2017 is de Raamweg in Den Haag grotendeels afgesloten. Ook zijn er afsluitingen op onder meer de Koningskade.

Mieke Veringa (mede)coördinator strafsectie Netlaw

Vacature advocaat-stagiair(e)

vacatire

Losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering (artikel 418) bijgewerkt

Onlangs is het losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering (ook wel bekend als de Melai/Groenhuijsen) bijgewerkt, met als bijdrage van onze kantoorgenoot Nils Gonzalez Bos een actualiserin

Search Results

Uit naam van een van de tot ons kantoor behorende advocaten, mr. Boudewijn van Eijck, worden sinds enige tijd fake e-mails verzonden en fake social media-berichten geplaatst.

Sabine ten Doesschate

associate

Sabine ten Doesschate (admitted to the Bar in 2006) mainly handles fraud -, money-laundering - and economic criminal law cases, including environmental criminal law cases.

Change of address

We are pleased to inform you that our location in The Hague has moved as of 1 August 2016 to Javastraat 1c in The Hague.

Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (Sanctions Law & Company legal journal) no. 4 of 2016

Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (Sanctions Law & Company legal journal) no. 4 of 2016 has appeared.

Interview in Mr. Magazine

They are both twins and lawyers. Mr.

Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (Sanctions Law & Company legal journal) no. 2-3 of 2016

Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (Sanctions Law & Company legal journal) no. 2-3 of 2016 has appeared.

Legal Privilege & Professional Secrecy

Enide Perez and Stéphanie Heinerman of Sjöcrona Van Stigt Criminal Defence Lawyers wrote the Netherlands chapter of the first publication of Legal Privilege & Professional Secrecy, an

Financial and Economic Criminal Law Programme

This autumn, the Free University of Amsterdam offers a post-graduate programme in Financial and Economic Criminal Law.

Transnational Crime Conference

Our partner Enide Perez will co-chair the session ‘Money laundering – international money laundering developments’ at the 19th Annual Transnational Crime Conference of the Internatio

Sanctierecht & Onderneming nr. 1 is verschenen

Search Results

Op 9 februari jl. heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van de Geneesmiddelenwet. De zaak had betrekking op pillen met mCPP en pillen met efedrine.

Cursus Cybercrime

Nils Gonzalez Bos

N. Gonzalez Bos, Commentaar op art. 418 Sv, in: A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen e.a. (red.),Het Wetboek van Strafvordering, Deventer: Kluwer 2016. N. Gonzalez Bos,Van Amsterdam naar Lissabon.

Sanctierecht & Onderneming nr. 5/6 is verschenen

perbericht

Afgelopen weekend is er in enkele media aandacht besteed aan onze rechtsbijstand aan politieagenten in de zaak rondom het overlijden van de heer Henriquez.

Thijs Kelder

Partner

Thijs Kelder (admitted to the Bar in 2006) mainly handles complex economic and corporate criminal cases.

Sanctierecht & Onderneming nr. 4 is verschenen

Het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verschijnt zesmaal per jaar en de daarin opgenomen publicaties zien op de straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht.

associate

Nils Gonzalez Bos

Nils Gonzalez Bos handles economic and general criminal cases. Furthermore, he is one of our criminal cassation appeal specialists.

SDU Commentaar Editie 2015-2016 is verschenen

Trainingen 'Opvang overheden'

Elisa Benhaim en Floortje Groendijk gaven op 27 mei jl. de cursus 'opvang overheden' aan deelnemers van de Deltalinqs University.

“Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht “ 6e druk is verschenen

“Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht “ 6e druk is verschenen met als bijdragen van Caroline de Sitter een toelichting op het uitleveringsverdrag tussen Nederland en de Verenig

Hoge Raad geeft duidelijkheid over beklagprocedure bij beslag op geheimhouderstukken

In twee beschikkingen van 16 september 2015 en 13 oktober 2015 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de versnelde beklagprocedure die recent in de wet is geïntroduceerd.

Willem Backer in het bestuur van de Jonge Balie

Onze kantoorgenoot Willem Backer is per september 2015 toegetreden tot het bestuur van de Jonge Balie in Rotterdam.

Sjöcrona Van Stigt Advocaten verbonden aan Double Degree Program Toga aan de Maas

Klasien Versteeg

Medewerker

Associate Klasien Versteeg Klasien Versteeg joined our law firm on August 18th, 2014. She works from our Rotterdam offices.

Search Results

Office Complaints Procedure Sjöcrona Van Stigt Advocates Article 1              Definitions In this Office Complaints Procedure,

Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Lezing verschoningsrecht en de beroepsgeheimhoudingsplicht van notarissen

Enide Perez en Linda van der Hut houden 17 september 2015 wederom een lezing voor (kandidaat)-notarissen over het verschoningsrecht en de beroepsgeheimhoudingsplicht van notarissen.

Een nieuwe kantoorgenoot Marlies Loenen

Search Results

Enide Perez en Linda van der Hut houden 23 juni 2015 een lezing voor (kandidaat)-notarissen over het verschoningsrecht en de beroepsgeheimhoudingsplicht van notarissen.

Erik Witjens

Associate

Erik Witjens (admitted to the Bar in 2015) handles general criminal cases as well as economic criminal cases.

Cursus

Elisa Benhaim en Floortje Groendijk gaven op 27 mei jl. de cursus 'opvang overheden' aan deelnemers van de Deltalinqs University.

Erik Witjens redactiesecretaris Sanctierecht & Onderneming

Erik Witjens is sinds begin april als redactiesecretaris betrokken bij het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming.

Transnational Crime Conference

Our partner Enide Perez will co-chair the session ‘Money laundering – international money laundering developments’ at the 19th Annual Transnational Crime Conference of the Internatio

Opleiding Certified Compliance Officer

Cursus administratiekantoor

Cursus Wet-/ en regelgeving, Handhaving Industriële veiligheid

Het BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader.

Erik Witjens

Hier komt de content

ONZE NIEUWE KANTOORGENOOT ERIK WITJENS

In februari 2015 is Erik Witjens bij ons kantoor in dienst getreden. Erik is werkzaam vanuit onze vestiging in Den Haag.

Enide Perez Vice-Chair Criminal Law Committee

Enide Perez has been appointed Vice-Chair of the Criminal Law Committee by the International Bar Association (IBA). She will fulfill this position from 1 January 2015 until 1 January 2017.

Marlies Loenen

associate

Marlies Loenen was admitted to the Bar in 2015 and handles general and economic criminal cases.

Search Results

Hier komt de content

Search Results

Hier komt de content

Search Results

Hier komt de content

Contribution Thijs Kelder on ‘wegdagvaarden’

Contribution Thijs Kelder on 'wegdagvaarden

In the liber amicorum which was recently presented to Jan Sjöcrona, Thijs Kelder wrote a contribution on ‘wegdagvaarden’.

Onze nieuwe kantoorgenoot Willem Backer

Per 1 september jl. is Willem Backer bij ons kantoor in dienst getreden. Willem is werkzaam vanuit onze vestiging in Rotterdam.

Onze nieuwe kantoorgenoot Klasien Versteeg

Per 18 augustus jl. is Klasien Versteeg bij ons kantoor in dienst getreden. Klasien is werkzaam vanuit onze vestiging in Rotterdam.

Training Certified Compliance Officer

On 24 April 2014, Enide Perez and Linda van der Hut taught part of the basic Certified Compliance Officer training, offered by Confiad College BV (The Hague).

aandachtspunten Bijstand aan slachtoffers

Aanmelden

The Crime Was Almost Perfect

As a proud sponsor, we would like to draw your attention to the exhibition The Crime Was Almost Perfect, which brings together over forty artists who look for and test the links between art and the ae

Cahier and e-Learning: Property Crime part 2

As of 17 March 2014 the e-Learning course – plus course material – “Property Crime part 2, a practical refresher course for lawyers”, by Carolien Noorduyn and Linda van de

Article in NRC on money laundering

In response to a report by the Court of Audit, published on 6 March 2014, Teri van der Heijden and Tim Wagenmakers wrote the article "Witwasser kan rustig zijn gang gaan" (Money launderer can simply c

Search of a notary's office

Enide Perez and Caroline de Sitter were interviewed by Jolanda aan de Stegge for her article in Notariaat magazine, the monthly information and opinion magazine for and on the notarial profession.

Subscribe to our newsletter

Coming soon: subscribe to our newsletter

Publications

Enide Perez

E.Z. Perez: Netherlands Chapter, Legal Privilege & Professional Secrecy, 2017, Getting the deal through (Reproduced with permission from Law Business Research Ltd.

Search Results

Occasionally, outgoing mutual assistance is rendered in secret. Only after the assistance has been given, will it become known that a request for mutual assistance has been executed.

Points of attention EXTRADITION / SURRENDER

Extradition by the Netherlands is only possible if the Netherlands has an extradition treaty with the requesting country.

Points of attention ASSET RECOVERY AND CRIMINAL FINANCIAL INVESTIGATION

In recovery cases, the Public Prosecutor’s Office will frequently and widely seize assets (‘profits seizure’). Third parties’ assets (ie.

Points of attention ENVIRONMENTAL CRIMINAL LAW

Many environmental criminal cases stem from administrative inspections.

Points of attention HUMAN RIGHTS (EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS)

Only the victim of the human rights violation him/herself (or his/her legal representative) has the right to complain to the ECHR.

Points of attention MEDICAL CRIMINAL LAW

A criminal investigation led by the (Medical) Public Prosecutor is general conducted by the police.

Points of attention FRAUD

Specialised services are engaged in the investigation of ‘frauds’, such as the Fiscal Information and Investigation Service (‘FIOD’), the Social Information and Investigation

Points of attention CRIMINAL TAX LAW

A visit by the FIOD is always unexpected and inconvenient. The FIOD however comes prepared. Never underestimate the seriousness of the situation.

Points of attention GENERAL CRIMINAL LAW

Always consult a lawyer before you, as a suspect, answer questions by the police, Public Prosecutor or judge.

Points of attention CASSATION APPEALS – LITIGATION BEFORE THE SUPREME COURT

If you want to litigate before the Supreme Court, you must hire a lawyer. Supreme Court proceedings are generally done in writing.

Points of attention ASSISTING INVESTIGATING OFFICERS AND MAGISTRATES

If you are already aware that you will be interviewed as a witness or suspect, do not draft a procès-verbal in advance.

Publications

Marlies van Strien

M. van Strien, Ongedeelde integriteit ? Dan ook een ongedeelde openheid!, in: Ongedeeld integer, Boom Juridische uitgevers, 2009, p.

Publications

Thijs Kelder

Thijs Kelder, ‘Beslag, beklag en verschoningsrecht: enkele opmerkingen over de ‘nieuwe’ beklagprocedure voor professioneel verschoningsgerechtigden’, in: T. Dieben e.a.

Publications

Linda van der Hut

C.W. Noorduyn and L.E.G. van der Hut, Vermogensdelicten Deel II, praktische nascholing voor de advocaat, Houten: JurisDidact 2014 C.W. Noorduyn and L.E.G.

Publications

Floortje Groendijk

E.Z. Perez and F.B.W.

Publications

Boudewijn van Eijck

B.C.W. van Eijck and C.W. Noorduyn, Kroniek Rechtspraak Strafrecht, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, afl. 4-2012, p. 329-338 B.C.W.

Publications

Elisa Benhaim

E. Benhaim, Niet meewerken aan eigen veroordeling, ook niet in het economisch strafrecht, Advocatenblad 24, 4 November 2011, p.

Publications

Caroline de Sitter

C.L.A. de Sitter and R.E. van Zijl, De verruiming van de ontnemingsmaatregel is een feit. Maar per wanneer?, Nederlands Juristenblad 2011, afl. 39, p.2658 – 2661 C.L.A.

Publications

In addition to litigating and educating, we also publish regularly on a wide range of criminal law subjects through books and journals. Our most recent publications:E.Z.

Points of attention WORKING CONDITIONS – HEALTH & SAFETY

SZW inspectors wear two hats. They can monitor corporate compliance with the Working Conditions Act.

veel gestelde vragen

Do you only take on cases local to The Hague or Rotterdam?

Hier komt de content

veel gestelde vragen

Do you also take on cases on a Legal Aid basis?

Hier komt de content

veel gestelde vragen

Ik heb nog nooit van jullie gehoord. Hoe kan dat?

Hier komt de content

veel gestelde vragen

What sets you apart from other law firms?

Hier komt de content

Magazine on Sanctions Law & Compliance for businesses

Enide Perez and Floortje Groendijk co-edit the ‘economic criminal law news: working conditions’ section in Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance voor ondernemingen (Magazine on Sa

Presentation on liability SHEQ coordinators

On 30th January, 2014, Alexander de Swart and Elisa Benhaim gave a presentation to several so-called SHEQ coordinators (Safety, Health, Environment and Quality) .

Deltalinqs: handling authorities

In May 2014, Hans de Jong and Elisa Benhaim will give an interactive presentation at Deltalinqs in order to inform its members on what they should and should not do, the moment the authorities turn up

Course on Propert Crime

On 17th March, 2014, Part 2 of the eLearning course on Property Crime, written by Carolien Noorduyn and Linda van der Hut, was released.

Lecture on inspection by authorities

On 24st February, 2014, together with Peter van Loo of the Deltalinqs organisation, Floortje Groendijk gave a lecture for 54 students of the Erasmus University, at the Port of Rotterdam.

Course on notaries’ legal privilege

On 11th February, 2014, on behalf of the KNB (Royal Dutch Association of Civil-law Notaries), Caroline de Sitter and Enide Perez provided notaries with a course on their legal privilege and its limita

Our new associate: Stéphanie Heinerman

Stéphanie Heinerman joined our firm on 1st February, 2014. Stéphanie works from our office in The Hague.

Thijs Kelder appointed ACCL member

The General Council of the Dutch Bar Association has appointed Thijs Kelder as a member of the Advisory Committee on Criminal Law as per 1st February, 2014.

Caroline de Sitter partner

Effective 1st January, 2014, Caroline de Sitter has become a partner in the firm.