Sanctierecht & Onderneming nr. 5/6 is verschenen

Het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verschijnt zesmaal per jaar en de daarin opgenomen publicaties zien op de straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht. Enide Perez is co-hoofdredacteur van het blad. 

Het laatste nummer in jaargang 2015, een dubbelnummer met het thema ‘sancties’, bevat bijdragen over de niet-strafrechtelijke gevolgen van strafbare feiten, toezichtsbevoegdheden en sancties onder het Single Supervisory Mechanism, geknutsel in de ontnemingswetgeving, boeteoplegging door de AFM en DNB, de evolutie van de bestuurlijke boete in het financieel toezicht en wat de marktmisbruikregelgeving nu eigenlijk bestrijdt. 

Daarnaast bevat het nummer een overzicht van actualiteiten op de deelgebieden Arbeidsomstandigheden, Milieustrafrecht, Financieel strafrecht, Fiscaal sanctierecht, Ontneming en Toezichthouders (waaronder de ACM en AFM).

Sanctierecht & Onderneming nr. 5/6 is verschenen