Sanctierecht & Onderneming nr. 4 is verschenen

Het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verschijnt zesmaal per jaar en de daarin opgenomen publicaties zien op de straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht. Enide Perez is co-hoofdredacteur van het blad.

Het vierde nummer in jaargang 2015 bevat bijdragen over het verschoningsrecht van advocaten, over het schikken in de Libor-affaire, over de effectiviteit van het toezicht bij banken in het kader van witwassen en over het wetsvoorstel ‘Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving’.

Daarnaast bevat het nummer een overzicht van actualiteiten op de deelgebieden Arbeidsomstandigheden, Milieustrafrecht, Fiscaal sanctierecht, Ontneming en Toezichthouders (waaronder de AFM en DNB).

Sanctierecht & Onderneming nr. 4 is verschenen