Opleiding Certified Compliance Officer

Op 23 april 2015 verzorgt Klasien Versteeg een onderdeel van de door Confiad College BV (Den Haag) aangeboden basisopleiding Certified Compliance Office. In haar bijdrage gaat zij in op de gevolgen van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek voor een onderneming en haar werknemers, en zet zij uiteen wat de rechten en plichten van de verschillende betrokkenen zijn.

Opleiding Certified Compliance Officer