SVS-nieuws_Klasien_Versteeg-1

Onze nieuwe kantoorgenoot Klasien Versteeg

Per 18 augustus jl. is Klasien Versteeg bij ons kantoor in dienst getreden. Klasien is werkzaam vanuit onze vestiging in Rotterdam.

Klasien Versteeg (beëdigd 2006) behandelt met name economische strafzaken (waaronder (middel)grote fraude- en milieuzaken en strafzaken als gevolg van arbeidsongevallen). Daarnaast staat zij opsporingsambtenaren bij in onderzoeken naar aanleiding van werkgerelateerde schiet- en andersoortige geweldsincidenten en met betrekking tot verdenkingen van meineed en valsheid in geschrift. Ook behandelt zij commune strafzaken.

Opleiding en carrière

Klasien studeerde strafrecht en encyclopedie & filosofie van het recht aan de Universiteit Leiden. Na haar studie is zij in dienst getreden bij Sjöcrona van Stigt Advocaten. In 2012 voltooide zij de postacademische Specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. In 2013 heeft Klasien de advocatuur verlaten en is via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedurende een periode van één jaar gedetacheerd geweest naar het Adviespunt Klokkenluiders. Daar heeft zij met name mensen geadviseerd die werden geconfronteerd met mogelijk strafbare feiten in hun werkomgeving. In augustus 2014 keerde zij weer terug naar Sjöcrona van Stigt Advocaten. Zij werkt vanuit onze vestiging in Rotterdam.

Talen

Nederlands en Engels

 

Per 18 augustus jl. is Klasien Versteeg bij ons kantoor in dienst getreden.