Cursus Cybercrime

Eind december 2015 heeft het kabinet het wetsvoorstel bestrijding cybercrime (Wet computercriminaliteit III) naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel van deze nieuwe wetgeving is het juridisch kader voor de opsporing en vervolging van cybercrime meer toe te snijden op de behoeften van opsporingsinstanties. Het wetsvoorstel voorziet o.a. in een hackbevoegdheid voor opsporingsinstanties, de strafbaarstelling van het helen van gegevens en de ontsleutelplicht van de verdachte. Het wetsvoorstel is niet onomstreden. Volgens critici is de hackbevoegdheid van de overheid te ruim en heeft dit een te grote privacyschending van burgers tot gevolg. De overheid stelt echter dat een verruiming van de opsporingsmethoden noodzakelijk is om de toenemende (complexiteit van) cybercriminaliteit het hoofd te kunnen bieden. Op 13 april 2016 organiseert Netlaw, een landelijk samenwerkingsverband tussen grotere advocatenkantoren, met Sjöcrona Van Stigt Advocaten, als (mede)coördinator van de sectie strafrecht, de cursus ‘Cybercrime’.

 

 

Cursus Cybercrime