8 9 < >

Office news

IBA Annual Conference in Sydney - 2017

Our partner Enide Perez and senior associate Sabine ten Doesschate represent Sjöcrona Van Stigt at the IBA Annual Conference in Sydney - 2017. 

Sophie-Stevens

Office news

Our new associate Sophie Stevens

Sophie Stevens was admitted to the Bar on August 30th! She joined our team on September 1st, 2017 and works from our office in The Hague.

 

Office news

Sanctierecht & Onderneming 2017

In 2017, the Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (Sanctions Law & Company legal journal) again offers interesting publications on administrative and crimal sanctions law. Issue number 1 of 2017 has now appeared!

 

Office news

Werkzaamheden Raamweg–Koningskade

Onderhoud verkeersader Raamweg-Koningskade 23 maart tot 1 april 2017

 

Office news

Vacature advocaat-stagiair(e)

Kijk hier voor de vacature

Office news

Fake e-mails/social media-berichten

Uit naam van een van de tot ons kantoor behorende advocaten, mr. Boudewijn van Eijck, worden sinds enige tijd fake e-mails verzonden en fake social media-berichten geplaatst.

Office news

Change of address

We are pleased to inform you that our location in The Hague has moved as of 1 August 2016 to Javastraat 1c in The Hague.

Office news

Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (Sanctions Law & Company legal journal) no. 4 of 2016

Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (Sanctions Law & Company legal journal) no. 4 of 2016 has appeared. 

 

Office news

Interview in Mr. Magazine

Interview in Mr. Magazine

They are both twins and lawyers. Mr. the magazine for lawyers spoke to our The Hague associate Linda van der Hut and her twin sister Yvonne, who also is a criminal defense lawyer in The Hague, about their life and work. Click here to read the interview.

Office news

Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (Sanctions Law & Company legal journal) no. 2-3 of 2016

Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (Sanctions Law & Company legal journal) no. 2-3 of 2016 has appeared. 

 

 

Office news

Legal Privilege & Professional Secrecy

Enide Perez and Stéphanie Heinerman of Sjöcrona Van Stigt Criminal Defence Lawyers wrote the Netherlands chapter of the first publication of Legal Privilege & Professional Secrecy, an edition of Getting the Deal Through. This publication includes extensive references to relevant legislation and topical case law on the subject. A great many practical questions are also thoroughly dealt with.

Office news

Financial and Economic Criminal Law Programme

This autumn, the Free University of Amsterdam offers a post-graduate programme in Financial and Economic Criminal Law.

 

Office news

Transnational Crime Conference

Our partner Enide Perez will co-chair the session ‘Money laundering – international money laundering developments’ at the 19th Annual Transnational Crime Conference of the International Bar Association together with an American colleague. This conference will take place in Panama on 11-13 May 2016. Topics that will be discussed include money laundering the proceeds of one’s own crimes and red flags for lawyers.

Office news

Persbericht: rechtsbijstand aan politieagenten

Afgelopen dagen is er in enkele media aandacht besteed aan onze rechtsbijstand aan politieagenten in de zaak rondom het overlijden van de heer Henriquez. Daarbij is gesuggereerd dat het feit dat meerdere politieagenten - verdachte of getuige - door hetzelfde advocatenkantoor worden bijgestaan "opmerkelijk" zou zijn, en ertoe zou leiden dat "van een objectief onderzoek geen sprake is". Het is niet gebruikelijk dat wij over lopende zaken van ons kantoor mededelingen doen, maar in dit geval achten wij een korte reactie op deze suggesties van belang. 

 

Office news

Sanctierecht & Onderneming nr. 4 is verschenen

Het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verschijnt zesmaal per jaar en de daarin opgenomen publicaties zien op de straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht. Enide Perez is co-hoofdredacteur van het blad.

Office news

Trainingen 'Opvang overheden'

Elisa Benhaim en Floortje Groendijk gaven op 27 mei jl. de cursus 'opvang overheden' aan deelnemers van de Deltalinqs University. Tijdens die cursus bespraken zij hoe bedrijven uit het Europoort-gebied kunnen omgaan met bezoeken van de diverse overheden.

Afgelopen maand gaven onze advocaten Elisa Benhaim, Floortje Groendijk en Hans de Jong wederom bij individuele bedrijven trainingen ‘opvang overheden’. Doel hiervan is onder meer om de medewerkers van de bedrijven in te lichten over rechten, plichten en risico’s tijdens bezoeken van diverse toezichthouders en opsporingsdiensten. Het eerste overheidscontact kan bepalend zijn voor het verdere verloop van het onderzoek. Het is daarom van belang om dit direct in goede banen te leiden en bewustwording te creëren.

 

Office news

“Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht “ 6e druk is verschenen

“Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht “ 6e druk is verschenen

Office news

Willem Backer in het bestuur van de Jonge Balie

Onze kantoorgenoot Willem Backer is per september 2015 toegetreden tot het bestuur van de Jonge Balie in Rotterdam. Hij zal zich onder meer bezighouden met het organiseren van onderdelen van de beroepsopleiding, belangenbehartiging en het organiseren van diverse sociale en sportactiviteiten.   

Office news

Lezing verschoningsrecht en de beroepsgeheimhoudingsplicht van notarissen

Lezing verschoningsrecht en de beroepsgeheimhoudingsplicht van notarissen

Office news

Lezing verschoningsrecht en de beroepsgeheimhoudingsplicht van notarissen

Enide Perez en Linda van der Hut houden 23 juni 2015 een lezing voor (kandidaat)-notarissen over het verschoningsrecht en de beroepsgeheimhoudingsplicht van notarissen.